Informacija | Sveikatos ugdymas | Olimpinis ugdymas | Gamtosauga | Kiti renginiai | Pasiekimai

Svečiuose ,,Vyturio“ pradinės ketvirtokai

Šiandien lopšelyje – darželyje „Buratinas“ svečių diena. Priešmokyklinukus aplankė „Vyturio“ pradinės mokyklos ketvirtokai ir jų mokytoja Odeta. Mokiniai kartu su mokytoja būsimiesiems pirmokams pravedė pamoką, kurios tema – „Knyga“. Pamokos  metu darželiečiai turėjo galimybę pasiklausyti ketvirtokų kurtų pasakų, palyginti save su jais, pavartyti  ketvirtokų kūrybos aplankus ir pasiklausyti jų samprotavimų apie knygą. Išeidami vyresnieji  draugai paliko po skirtuką, kuris ilgai  primins apie svečius.

Priešmokykinio ugdymo pedagogės Irenos Veselienės inf.


Veiksmo savaitė be patyčių 2017

Viduriniosios 5-6 grupės ugdytiniai ir jų auklėtojos prisijungė prie šios akcijos. Grupėse buvo kalbama apie patyčias, kaip vaikai supranta kas tai, kokias emocijas jiems sukelia blogi poelgiai, kokias išeitis  siūlo vaikai. Ugdytiniai klijavo ,,Draugystės saulutę“, įvardindami koks turėtų būti draugas. 5 grupės Aurėja  samprotavo, jog draugas tas, kuris paduoda ranką, o Saulė pritardama tarė,- gera turėti draugą šalia. 6 grupės berniukai Nedas, Armandas ir Martynas mano, jog svarbiausia kartu žaisti ir nesipešti. 5 gr. ugdytiniai su meile gamino atvirukus, įklijuodami žibutės žiedą. 6 gr. vaikai visą rytą plušo gamindami gandriukus, kuriuos įteikė kaimyninės grupės vaikams.

Apsijungę draugystės ratelyje  5 ir 6 -os grupių vaikai vieni kitiems tarė DRAUGAUKIME.

5 ir 6 grupių auklėtojų Jūratės Dačkauskienės ir  Stanislavos Radvilavičienės inf.


Geri darbai prasideda nuo gražių žodžių

Kovo 20- 24 dienomis lopšelyje –  darželyje „Buratinas“ vyko veiklos, skirtos akcijai „Savaitė be patyčių“. Vaikai mokėsi gerumo, gailesčio, užuojautos, tolerancijos, dažniau prisiminė gerus, gražius žodžius, sakė juos vieni kitiems, darė darbelius, dovanėles draugams. „Dieną be patyčių“ aštuntos grupės vaikučiai, auklėtojos ir tėveliai  sukūrė stebuklingą medį „Geri darbai prasideda nuo gražių žodžių“. Medis  tiesiog pražydo – lapeliais, širdelėmis, gėlytėmis, debesėliais… Ant  jų žodeliai: „atleisk“, „dovanok“, „atsiprašau“, „prašau“, „myliu“, „geros dienos“. Džiugu buvo stebėti, kaip tėveliai  su vaikais ant šakelių kabino namuose parašytus gražius žodžius. Kuo daugiau sakysime vienas kitam gražius žodelius, bus mažiau pykčio ir galėsime padaryti daug gerų darbelių. 6 grupės vaikai aplikavo „ Gerumo saulę“. Ant vaikų rankučių mirgėjo geri palinkėjimai savo draugams ir artimiesiems. 9grupės vaikai penktadienį pavertė apsikabinimų diena.

Savaitę vainikavo „Vyturio“ pradinės mokyklos moksleivių apsilankymas l\ d „Buratinas“. Jie dovanojo mažiesiems savo bičiuliams saulutes su užrašais, raginančiais gyventi draugiškai ir be patyčių. Visi pasidžiaugėme buvimu kartu, tapome vieni kitiems artimesni ir geresni.

Auklėtojų Jolitos Miltenienės ir Aldonos Naujokaitienės inf.


Pasaulinė vandens diena

Kovo 22 dieną, lopšelis – darželis ,,Buratinas“ šventė Pasaulinę vandens dieną. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų. Skambant dainelei apie lietutį, vaikai rinkosi į salę. Visi buvo džiugiai nusiteikę, pasidabinę melsvomis kepuraitėmis, melsvai apsirengę, nešėsi melsvus balionus, vandens buteliukus. Vaikai buvo panašūs į vandens lašelius. Salėje vaikus pasitiko sveikatos priežiūros specialistė Martyna Nabažaitė. Pasveikino vaikus su Vandenėlio diena ir prisistatė esanti „Žuviuko Nemo karalystės gyventoja“. Papasakojo apie vandens svarbą gyvybei, apie tai, kad pasaulio didesnę dalį sudaro vanduo, net 75 procentus. Paklausus, kaip išsaugoti švarius ežerėlius, upes, jūras –  vaikai kalbėjo apie būtinumą saugoti gamtą, neteršti vandens telkinių. Po įdomių diskusijų, žiūrėjo  filmuką „Vanduo“. Klausė muzikos įrašų, bandė įvardinti vandens garsus, šoko, minė mįsles apie vandenį.

Po įdomių diskusijų, vaikai dalinosi įspūdžiais apie grupėje atliktus eksperimentus:

1-os ir 2-os  grupės vaikai su auklėtojomis „dažė“ vandenuką uogiene ir ragavo.

3 –os grupės vaikai spalvino lietaus lašelius. Pylė į plastikinius butelius vandenį ir statė bokštą.

4-os grupės vaikai vonelėje plukdė gamtinę medžiagą (kaštonus), stebėjo, kaip pasikeitė vandens spalva – atsirado įvairių drumzlių.

5 –os grupės vaikai atliko eksperimentą: „Abra kadabra kyla!“ Į lėkštę įpilė vandens, pastatė degančią žvakę lėkštės vidury  ir apvožė stikline. Kai žvakė užgęso vanduo pakilo stiklinės sienelėmis.

6-os grupės vaikai atliko įdomų eksperimentą su „Skitles“ saldainukais –„piešė“ vaivorykštę lėkštėje. Rezultatas nustebino mažuosius eksperimentuotojus.

7-os grupės vaikai eksperimentavo mesdami bulvę į sūrų ir gėlą vandenį. Sūriame vandenyje bulvė neskendo, o gėlame –nuskendo.

8 –oje  grupėje  vaikai kalbėjo „Ką aš žinau apie vandenį“

Eksperimentavo su šiaudeliais, stebėjo, kaip vanduo juda šiaudeliuose. Atliko vandens estafetę su kempine „Išgręžk“.

9 – os grupės vaikai į stiklinį butelį įstatė šiaudelį, aplipino plastilinu, kad negautų oro ir pašildžius rankomis pastebėjo, kaip šiaudeliu kilo vanduo.

10 – grupės vaikai atliko eksperimentą su pupelėmis; viename indelyje užpylė pupeles vandeniu, kitame paliko sausas. Po kelių dienų vandenyje pupelės išbrinkusios  pradėjo dygti. Įsitikino, kad augalų augimui tikrai reikalingas vanduo.

11 – os grupės priešmokyklinukai buvo didžiaisiais tyrinėtojais. Atliko tyrimą: „Kiek man reikia išgerti vandens per dieną?“ Paaiškėjo, kad daugumai vaikų reikia išgerti 3 -3,5 puodelio (200ml) vandens per dieną.

Visų grupių vaikams labai patiko eksperimentai su kinietišku kopūstu. Iš vakaro įmerkti lapai į spalvotą vandenį, ryte  nustebino vaikus – jie visi buvo spalvoti.

Auklėtojos metodininkės Stanislavos RADVILAVIČIENĖS inf.

 

 


Iškelta Žemės vėliava…

Mūsų darželyje jau tapo tradicija paminėti pavasario lygiadienį žyminčią Žemės dieną. Ši diena kūrybiškai įsipina į vaikų ekologinės sampratos ugdymą. Iš ryto su vaikais kalbėjome, diskutavome apie Žemę, jos gyventojus, ekologiją, žmogaus atsakomybę Žemei, klausėmės pasakų, legendų.

Vėliau, nešini pačių pasigamintais žiedais, rinkomės į darželio kiemelį. Lopšelio – darželio ,,Buratinas“ gamtosauginis komitetas iškilmingai iškėlė Žemės vėliavą. Priešmokyklinės 11grupės ugdytiniai iš raidelių sudėliojo sakinį „Saugokime  Žeme“, o darželio gėlyną papuošėme gėlėmis. Šventės metu vaikai dainavo, žaidė ratelius, klausėsi 4 grupės ugdytinių ,,paukštelių“ orkestro, sveikino parskridusius gandrus – 8 grupės ugdytinius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui palinkėjo,  saugoti ir globoti Žemę. – Mes visi esame žemės vaikai ir priklausome jai. Tik gražioje Žemėje gera gyventi. Grįžę į grupes vaikai  sėjo ir sodino loveliuose  įvairias daržoves ir gėles tam, kad Žemės dienos minėjimas įgautų tęstinumą.

Vyresniosios  auklėtojos Nijolės Sirutienės inf.


Viktorina ,,Rūšiuok ir aplik bus gražu“

Šiandien lopšelyje – darželyje ,,Buratinas“ vyko viktorina ,,Rūšiuok ir aplik bus gražu“. Viktorinoje dalyvavo lopšelio – darželio ,,Buratinas“ 10 ir 11 jungtinė priešmokyklinių   grupių komanda,  lopšelio – darželio ,,Linelis“ priešmokykinukai, jų auklėtoja Rasa Baltutienė ir lopšelio – darželio ,,Gintarėlis“ ugdytiniai jų auklėtoja Erika Matutienė. Prieš viktoriną vaikai pasiklausė 10 gr. (jų auklėtoja Irena Veselienė)  pasakos  apie švarą , tvarką, rūšiavimą, Švaruolės šluotelės norą, kad visame mieste būtų švaru ir tvarkinga. Klausydami pasakos, viktorinos dalyviai prisiminė ir įtvirtino  žinias, kurias vėliau pritaikė viktorinos metu. Smagu buvo stebėti vaikų darbą komandose, kaip jie tariasi, aiškinasi, bendrauja. Pasidžiaugėme, kad visų darželių ugdytiniai turi supratimą apie rūšiavimą, konteinerių paskirtį,  kurias atliekas dėti į atitinkamos spalvos konteinerius. Auklėtoja Irena Veselienė vaikams suteikė daug įdomios informacijos apie atliekų sunykimo terminus. Vaikai  sužinojo, kad popierius suyra per puse  metų, plastikas per 200 metų, o stiklas išlieką nesuiręs. Nuotaikingą viktoriną organizavo priešmokyklinio ugdymo pedagogės Irena Veselienė ir Liudmila Ligeikienė.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Tamušauskienės inf.


Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“

2017 m. kovo 16 dieną Mažeikių kultūros centro mažojoje salėje  įvyko VII Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“, skirtas Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams paminėti, vietinis turas. Konkurso tikslas yra skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus). Konkurse dalyvavo ir lopšelio – darželio ,,,Buratinas“ 10 priešmokyklinės grupės folkloro atlikėjai Greta Lužytė ir Jokūbas Burinskis. Dainavimo vaikus mokė vadovė Audronė Memgaudienė. Atlikėjams  buvo įteikti padėkos raštai ir dovanėlės.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Tamušauskienės inf.

 

 


Vaikų konferencija

Mažeikių lopšelyje – darželyje  ,,Bitutė“ vyko Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų konferenciją ,,Lietuva mano akimis“. Konferencijos organizatorės: lopšelio – darželio „Bitutė“ auklėtoja Kristina Janušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Kavaliauskienė.

Konferencijos tikslas – paminėti Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, taip pat įsijungti į organizuojamų renginių, skirtų atkurtos modernios Lietuvos pirmajam šimtmečiui paminėti,  skatinant vaikų tautiškumą, pilietinę savivoką bei savo krašto pažinimą.

Mažeikių lopšelį – darželį ,,Buratinas“ atstovavo 10 priešmokyklinės grupės ugdytinis Domantas Nagys, jo mama Donata Nagienė ir auklėtoja Audronė Memgaudienė. Pranešėjai pasirinko temą ,,Žemaitėškė žuode paukšteles mums čiolb“. Konferencijos klausytojus nudžiugino ir pralinksmino Domanto pasakojimas. Pranešime atsispindėjo žemaičių kalbos gražumas, vaizdingumas, savitumas. – ,,Neišdžius opės, nenugrius kalna, vo žemaičiu kalba gal išnyktė, tad saugokiam anon i rukoukiamuos  ku dažniau žemaitiška, – šiais žodžiais savo pranešimą užbaigė auklėtoja Audronė Memgaudienė.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Tamušauskienės inf.

 

 


Tarptautinė gamtosauginė metodinė konferencija Kėdainiuose

Kovo 9 dieną įstaigos pedagogės: Stanislava Radvilavičienė, Jūratė Dačkauskienė, Irena Veselienė ir Liudmila Ligeikienė dalyvavo tarptautinėje gamtosauginėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinėje konferencijoje ,,Aplinkosauginis ugdymas – naujos mintys, patirtys ir perspektyvos“. Pedagogės L. Ligeikienė ir I. Veslienė pristatė stendinį pranešimą ,,Mano vaikystės pieva“. Konferencijoje apie Gamtosauginių mokyklą programą Lietuvoje : patirtį ir perspektyvas papasakojo Lietuvos žaliųjų judėjimo, Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius R. Rimavičius.

VŠĮ Kolpingo kolegijos Ekoturizmo studijų programos dėstytojas S. Kromalcas pasidalino mintimis apie ekologines ir aplinkosaugines vertybes V. Strauso kartų teorijos kontekste. NordplusJunior2016 projektą ,,Baltijos šalių ekologijos ir sveikos gyvensenos ratas “ pristatė Kėdainių mokyklos – darželio ,,Puriena“ direktorė B. Naruševičienė. Konferencijos dalyviai turėjo puikią galimybę sužinoti kaip aplinkosauginis ugdymas vyksta kaimyninėse šalyse Estijoje ir Latvijoje. Valstybinių ugdymo programų, įgyvendinančių ekologinį ugdymą Estijoje, apžvalgą išsamiai išdėstė Kohtla Jarve ( Estija) mokymo centro ,,Intellekt“ ikimokyklinio ugdymo įstaigos ,,Mesimumm“ mokytoja V. Kostyleva. Apie Aplinkosauginį švietimą ikimokykliniame ugdyme – kaip darnaus vystymosi pagrindą kalbėjo Rygos ,,Skolmeistars“ privačios ikimokyklinio ugdymo įstaigos ,,Mazinska jura“ direktorė A. Lauka. Konferencijos pabaigą vainikavo madų šou ,,Antrinių žaliavų panaudojimas“.

Informaciją pateikė auklėtoja metodininkė Jūratė Dačkauskienė

 


Mes rūšiuojame

Lopšelis – darželis „Buratinas“ dalyvauja projekte „Mes rūšiuojam“. Tai didžiausias Lietuvoje ekologinis projektas, skirtas aplinkos saugojimui, taršos mažinimui ir visuomenės ugdymui. Antrame projekto „Mes rūšiuojam“ etape surinkome ir pridavėme 247 kg elektros ir elektroninės įrangos ( pirmame etape pridavėme 537 kg) t.y. net  132 kg daugiau nei pernai. Dėkojame ugdytiniams, jų tėveliams, darželio bendruomenei, jog prisijungėte prie akcijos.

GMP komiteto pirmininkės Jūratės DAČKAUSKIENĖS inf.