Startuoja nuotolinis ugdymas

Mieli mokytojai, tėveliai. Susiklosčiusi situacija dėl koronoviruso (COVID-19) Lietuvoje ir visame pasaulyje verčia visus stabtelėti, įvertinti kur mes esame, ką kiekvienas iš mūsų asmeniškai galime padaryti, kad apsaugotumėm save, savo artimuosius ir prasmingai pradėtumėm veikti kitu ritmu.

Vyriausybės sprendimu, karantino laikotarpis Lietuvoje pratęstas iki balandžio 13 dienos.  Nuo kovo 30 dienos pradedame organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu pagal įstaigoje patvirtintą Mokytojų nuotolinio darbo organizavimo karantino laikotarpiu aprašą. Tai naujas iššūkis tiek mums, tiek Jums ir nepaprastai vertinga patirtis mūsų vaikams. Per gana trumpą laikotarpį darželio administracija parengė nuotolinio mokymo organizavimo planą mokytojams. Mokytojai ieškojo nuotolinio ugdymo organizavimo galimybių, formų, būdų.

Pagrindinės darželyje nuotolinio mokymosi aplinkos priemonės bus naudojamos šios:

  • El.dienynas „Mūsų darželis“ (visi tėvai turite individualius prisijungimo kodus. Kilus klausimų, susiekite su savo grupių mokytojomis grupės telefonu);
  • Messenger, Facebook, Youtube, Zoom, Skype ir kt. platformos;
  • Elektroninis paštas;
  • Telefonas (kiekviena grupė turi savo telefono numerį);
  • Paruošti užduočių paketai (dėl jų perdavimo būtina susisiekti su grupės mokytoja telefonu).

Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, meninio ugdymo ir kūno kultūros mokytojai ugdymo pradžioje susisieks su ugdytinių tėvais, aptars nuotolinio ugdymo organizavimo galimybes, įvertins individualius poreikius.

Be Jūsų, mieli tėveliai, įsitraukimo, pagalbos, kontrolės ir palaikymo organizuoti ugdymą nuotolinių būdu bus neįmanoma. Atėjo laikas išties veikti vieningai. Prasmingai praleistas laikas namuose, karantino laikotarpiu kiekvieno vaiko pasiekta  pažanga, sustiprėjusi mokytojų kompetencija ir bendrystė su tėvais tik patvirtins, kad išties mes esame STIPRI BENDRUOMENĖ.

 

Būkime saugūs ir sveiki,

Su pagarba
Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ bendruomenės vardu
Laima Norvaišienė, direktorė

 

Mažeikių rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) rekomenduoja tėvams: